جریمه تأخیر در تمدید اعتبار گواهینامه چقدر می باشد؟

[ad_1]

جریمه تأخیر در تمدید اعتبار گواهینامه

جریمه تأخیر در تمدید اعتبار گواهینامه ,کسانی که اعتبار گواهینامه رانندگی آن‌ها به پایان رسیده و از مدت اعتبار آن گذشته
باشد به ازای هر یک سال، 50 هزار ریال جریمه می شوند.

این در حالی است که برای تمدید گواهینامه نیازی به گذراندن کلاس های آموزشی دوباره نیست.

برای تمدید گواهینامه رانندگی آن دسته از کسانی که گواهینامه خود را گم کرده‌اند برای گرفتن المثنی باید کپی شناسنامه،
کارت ملی و اصل مدرک را به همراه داشته باشند و به پلیس 10+ مراجعه کنند
که به همین منظور یک تعهد از متقاضی گرفته می شود.

برای صدور مجدد گواهینامه مبلغ 200 هزار ریال اخذ و 10 هزار ریال هم بابت تمبر از متقاضی دریافت می شود.

جریمه تأخیر در تمدید اعتبار گواهینامه

جریمه تأخیر در تمدید اعتبار گواهینامه

اقتصادآنلاین

[ad_2]

لینک منبع