ایمنی مسلمانان از نظر امام علی در چیست؟

[ad_1]

عامل ایمنی مسلمانان

عامل ایمنی مسلمانان , امام علی (ع)در این حکمت های به موضوعات اخلاق، معنوی، اجتماعی و تربیتی می پردازد.

 

حکمت86نهج البلاغه:

اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است.

حکمت 87نهج البلاغه:

در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند و ناامید است.

حکمت 88نهج البلاغه:

دو چيز در زمين مايه امان از عذاب خدا بود: يكى از آن دو برداشته شد ، پس ديگرى را دريابيد و بدان چنگ زنيد ، اما امانى كه برداشته شد
رسول خدا (ص) بود و امان باقيمانده ، استغفار كردن است كه خداى بزرگ به رسول خدا فرمود :
خدا آنان را عذاب نمى كند در حالى كه تو در ميان آنانى ، و عذابشان نمى كند تا آن هنگام كه استغفار مى كنند.

عامل ایمنی مسلمانان

حکمت 89نهج البلاغه:

كسى كه ميان خود و خدا را اصلاح كند ، خداوند ميان او و مردم را اصلاح خواهد كرد و كسى كه امور آخرت را اصلاح كند،
خدا امور دنياى او را اصلاح خواهد كرد و كسى كه از درون جان واعظى دارد ، خدا را بر او حافظى است .

حکمت 90نهج البلاغه:

فقيه كامل كسى است كه مردم را از آمرزش خدا مأيوس و از مهربانى او نوميد نكند
و از عذاب ناگهانى خدا ايمن نسازد.

باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع

ضرورت کنترل زبان در کلام امام علی

[ad_1]

ضرورت کنترل زبان در کلام امام علی

ضرورت کنترل زبان در کلام امام علی , امام علی (ع)در این حکمت ها به موضوعات اخلاقی، اجتماعی و تربیتی می پردازد

حکمت های بسیار زیبا و فصیح از حضرت علی علیه السلام که امامدر این حکمت ها به موضوعات اخلاقی، اجتماعی و تربیتی می پردازد.

حکمت56:
ثروتمندی در غربت چون در وطن بودن و تهیدستی در وطن غربت است.

حکمت57:
قناعت ثروتی است پایان ناپذیر.

حکمت58:
ثروت ریشه شهوت ها است.

ضرورت کنترل زبان در کلام امام علی

کنترل زبان در کلام امام علی

حکمت 59:
آن کس که تو را هشدار داد، مانند کسی است که مژده داد.

حکمت 60:
زبان تربیت نشده درنده ای است که اگر رهایش کنی می گزد.

باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع

آداب معاشرت با مردم در کلام امام علی (ع)

[ad_1]

آداب معاشرت با مردم در کلام امام علی

آداب معاشرت با مردم در کلام امام علی , امام علی (ع)در این حکمت ها به تشریح موضوعات اخلاقی ، اجتماعی و تربیتی می پردازد.

حکمت 36:

کسی که آرزوهایش طولانی باشد،کردارش نیز ناپسند است.

حکمت 37:

امام در پاسخ به رفتار مردم شهر انبار که پیشاپیش آن حضرت می دویدند، فرمود:به خدا سوگند
که امیران شما از این کار سودی نمی برند و شما در دنیا با این کار خود را به زحمت انداخته اید.در آخرت نیز دچار رنج و زحمت می گردید
و چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی آن باشد و چه سودمند است آسایشی که با آن امان از آتش جهنم باشد.

حکمت 38:

پسرم چهار چیز از من یاد بگیر و چهار چیز به خاطر بسپار تا با عمل به آن زیان نبینی؛
1.همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است
2.بزرگترین فقر بی خردی است
3.ترسناکترین تنهایی خودپسندی است
4.گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکو است.

آداب معاشرت با مردم در کلام امام علی

هشدارها نیز به شرح زیر است:

1.پسرم از دوستی با احمق بپرهیز چرا که می خواهد به تو نفعی برساند اما دچار زیانت می کند.
2.از دوستی با بخیل بپرهیز زیرا آنچه که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
3.از دوستی با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایی تو را می فروشد.
3.از دوستی با دروغگو بپرهیز که او مانند سراب است دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور می کند.

حکمت 39:

عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمی کند، اگر به واجب زیان برسد.

حکمت40:

زبان عاقل در پشت قلب اوست و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

[ad_1]

شناخت پایه های ایمان , یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان , امام علی (ع)در این حکمت با کلامی شیوا و فصیح به شرح موضوعات بنیادی در دین می پردازد.

امام علی (ع)در حکمت 31 کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید:ایمان بر چهار پایه استوار است:صبر، یقین،
عدل و جهاد. صبر نیز برچهر پایه استوار است:شوق، هراس، زهد و انتظار.آن کس که اشتیاق بهشت دارد،
شهوت هایش کاستی گیرد و آن کس که از آتش جهنم می ترسد، از حرام دوری می کند.آن کس که
در دنیا زهد می ورزد، مصیبت ها را ساده پندارد و آن کس که مرگ را انتظار کشد در نیکی ها شتاب می کند.

ایشان در ادامه می فرماید:یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها،
پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.پس از آنکه هوشمندانه به واقعیت ها نگریست،
حکمت را آشکار می بیند و آنکه حکمت را آشکار دید، عبرت آموزی را شناسد و آنکه عبرت آموزی
شناخت گویا چنان است که با گذشتگان می زیسته است.

امام عدالت گستر شیعیان در ادامه می فرماید:عدل نیز بر چهارپایه استوار است:فکری ژرف اندش،
دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی پس كسى كه
درست انديشد به ژرفاى دانش رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد ، از چشمة زلال شريعت
نوشيد ، پس كسى كه شكيبا شد در كارش زياده روى نكرده با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد .

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

سپس امام در مورد اقسام جهاد می فرماید:جهاد نيز بر چهار پايه استوار است : امر به معروف ،
نهى از منكر ، راستگويى در هر حال ، و دشمنى با فاسقان . پس هر كس به معروف امر كرد،
پشتوانه نيرومند مؤمنان است و آن كس كه از زشتى ها نهى كرد ، بينى منافقان را به خاك ماليد ،
و آن كس كه در ميدان نبرد صادقانه پايدارى كند حقّى را كه بر گردن او بوده ادا كرده است ،
و كسى كه با فاسقان دشمنى كند و براى خدا خشم گيرد ، خدا هم براى او خشم آورد ،
و روز قيامت او را خشنود سازد .

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

امام علی (ع)همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شناخت اقسام كفر و ترديد
می فرماید: وكفر بر چهار ستون پايدار است : كنجكاوى دروغين. ستيزه جويى و جُدُل ،
انحراف از حق و دشمنى كردن . پس آن كس كه دنبال توهم و كنجكاوى دروغين رفت به
حق نرسيد و آن كس كه به ستيزه جويى و نزاع پرداخت از ديدن حق نابينا شد ، و آن
كس كه از راه حق منحرف گرديد ، نيكويى را زشت و زشتى را نيكويى پنداشت و سر
مست گمراهى ها گشت و آن كس كه دشمنى ورزيد پيمودن راه حق بر او دشوار و
كارش سخت و نجات او از مشكلات دشوار است .

امام در ادامه می فرماید:شك چهار بخش دارد : جدال در گفتار ، ترسيدن ، دو دل بودن ،
و تسليم حوادث روزگار شدن . پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاريكى
شُبهات بيرون نخواهد آمد و آن كس كه از هر چيزى ترسيد همواره در حال عقب نشينى
است و آن كس كه در ترديد و دودلى باشد زير پاى شيطان كوبيده خواهد شد و آن كس
كه تسليم حوادث گردد و به تباهى دنيا و آخرت گردن نهد ، و هر دو جهان را از كف خواهد داد .

باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع