کودکی که زنده به گور شد و دنیا با لبخند او در آخرین عکس تکان خورد

[ad_1]

کودکان و مردان کُرد عراقی بی خبر از واقعە و منتظر در سر صف زندە بە گور شدن هستند در تصویر زیر کودکی را می بینید که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند.

کودکی که زنده به گور شد

کودکی که زنده به گور شد ,عکسی تلخ و تاثرانگیز از کودکان کرد عراقی که به صف شدند تا چند لحظه ی دیگر زنده به گور شوند.
در تصویر زیر کودکی را مشاهده می کنید که در صف انتظار برای زنده به گور شدن توسط رژیم بعثی عراق است.
این کودک معصوم بی خبر از همه جا هنگام عکاسی به دوربین لبخند میزند.

کودکی که زنده به گور شد

کودکی که زنده به گور شد

گفتنی است؛ عملیات انفال مشهور به ژینوساید کردها، عنوان سلسله عملیات کشتار همگانی رژیم بعثی عراق بود
که در سال 1988 به شیوه ای سیستماتیک در قبال کردها و مناطق کردنشین این کشور در پیش گرفت
و به کشتار بی رحمانه بیش از 182هزار نفر و نابودی زیرساختهای حیات جمعی منجر شد.

جام نیوز

کودکی که زنده به گور شد و دنیا با لبخند او در آخرین عکس تکان خورد

[ad_2]

لینک منبع