حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به زندان رفت

[ad_1]

حسین فریدون زندانی شد

حسین فریدون زندانی شد , سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: حسین فریدون به دلیل اینکه قرار تأمین را تأمین نکرد به زندان معرفی شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی، ضمن تأیید
این خبر گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد.

برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.

وی ادامه داد: چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند.
قرار بازداشت موقت نیست.

حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری است.

حسین فریدون زندانی شد

عصر ایران

[ad_2]

لینک منبع