المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر از قتل پدرش گفت!

[ad_1]

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر همراه با انتشار عکسی از آتنا اصلانی ، پرده از قتل به رسیدن پدرش در 24 سال پیش برداشت. وی نوشت :

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر
آتنا اصلانی

قاتل دخترک معصوم به سومین قتل هم اعتراف کرد.. قاتلی که سالها شناسایی نشده بود و در بزرگترین جنایت خود ، دختری هفت ساله را قربانی کرد و ملتی را در شوک و غم فرو برد.آیا بازهم جنایتی کرده است؟اعدام هم برای این جانیان کم است. راحت بخواب دختر ناز?

قاتل پدر من در این بیست و چهار سالی که شناسایی نشده مشغول چه کاری بوده؟
آیا به جنایتکاری ادامه داده یا مُرده؟

کسی که برای کیف بری و دزدی میاد و انسانی رو به قتل میرسونه، ممکنه خیلی کارها بکنه! هرچند حالا کسی دنبالش نیست چون پرونده ما مختومه اعلام شد و من در حسرت این پاسخ ماندم که چرا پیدا نکردند؟!

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر
المیرا شریفی مقدم

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی

 

[ad_2]

لینک منبع