پیشگیری از آلودگی جنسی

[ad_1]

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از افراد مبتلا به HIV از طریق رابطه جنسی آلوده میگردند اهمیت سخن گفتن راجع به آنرا دوچندان میکند. اپیدمی گسترده ایدز دیگر جایی برای مقایسه بین افراد اجتماع را نمیگذارد، زیرا در حال حاضر زنان و مردانی که رابطه عادی جنسی بایکدیگر دارند و همجنس باز نیستند […]

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از افراد مبتلا به HIV از طریق رابطه جنسی آلوده میگردند اهمیت سخن گفتن راجع به آنرا دوچندان میکند. اپیدمی گسترده ایدز دیگر جایی برای مقایسه بین افراد اجتماع را نمیگذارد، زیرا در حال حاضر زنان و مردانی که رابطه عادی جنسی بایکدیگر دارند و همجنس باز نیستند بدلیل ناآگاهی و یا قصور در رعایت نکات بهداشتی و ایمنی درصد بالایی از مبتلایان به ایدز را تشکیل میدهند. اکنون تنها نکته مهم و اساسی ترین آنست که درمقابل شیوع این ویروس ایستادگی کنیم. تنها راه مبارزه با آن پیشگیری آگاهانه و داشتن حس مسئولیت است.
در برخی موارد اجتناب از ایجاد یک رابطه جنسی مشکل است اما هر فرد جوان باید بداند که برقراری یک رابطه جنسی از هر طریقی که صورت گیرد میتواند خطر ابتلا به HIV و نتیجتا” کشیده شدن به کام مرگ را به همراه داشته باشد، به همین دلیل در صورتیکه رابطه جنسی با شخص ناشناس و یا جدیدی برقرار شود الزامی است که از اولین برخورد حتما” از کاندوم استفاده شود و برای استفاده صحیح از کاندوم باید حتما” با پزشک مشورت کرد زیرا استفاده نادرست از کاندوم میتواند خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
بی احتیاطی و عدم آگاهی از طرز استفاده کاندوم میتواند اشخاصی را که در صدد برقراری رابطه جنسی هستند در معرض آلودگی به ویروس ایدز قراردهد، بنابراین استفاده از کاندوم بهنگام نزدیکی جنسی با یک فرد ناشناس الزامی و اساسی است. استفاده از کاندوم نه تنها فرد را در مقابل ایدز بلکه در مقابل دیگر بیماریهای
مقاربتی و یا حاملگیهای ناخواسته ایمن میسازد. درقبل اشاره شد که مناطقی از بدن ما هستند که فاقد پوست حفاظتی بوده و در مقابل عوامل بیرونی مقاومت بسیار کمی دارند این نواحی عبارتند از دهان ، آلت تناسلی زن و مرد و مقعد. دراغلب مواردی که نزدیکی جنسی صورت میگیرد خراشهایی هرچند کوچک و غیر قابل رویت در این نواحی پدید میایند که میتوانند دریچه هایی گشوده بر روی ایدز باشند.
همیشه باید ازخود پرسید که آیا چند لحظه لذت جنسی بدون رعایت اصول بهداشتی و ایمنی ارزش به خطر انداختن سلامتی و زندگی را دارد؟ رفتار غیرمسئولانه میتواند نه تنها زندگی شخص غیرمسئول را به خطر بیاندازد بلکه میتواند پلی باشد برای انتقال ویروسی مرگبار.
” هیچ خطری اشخاص وفادار به شریک زندگی را تهدید نمیکند.”
هرشخصی در صورتی که یک رابطه جنسی با فردی ثالث ایجاد نماید و آنرا به شریک زندگیش اطلاع ندهد و مانند گذشته بدون استفاده از کاندوم با او نزدیکی کند شریک زندگی خود را در معرض خطری واقعی قرار خواهد داد. ممکن است اینگونه افراد از عکس العمل شدید شریک زندگی خود در هراس باشند اما باید توجه داشت که حتی اگر درمیان گذاردن صریح چنین موضوعی آسان نباشد و حتی اگر منجر به بحران در روابط زوج شود باید آنرا به انجام رساند. در صورت اضطراب بیش از حد بهتر است که از یک مشاور خانواده برای مطرح کردن موقعیت ایجاد شده کمک گرفت.
اگر فردی از عدم وفاداری شریک زندگیش مطلع باشد باید موضوع را صراحتا” به او بگوید و در مورد تصمیماتش راجع به مراقبتها و محافظت از خود در مقابل خطرات آلودگی به HIV با اوسخن بگوید. این حق انسانی هرفرد است که از زندگی و سلامتی که به اواعطا شده حداکثر مراقبت را بنماید. باید به این نکته توجه داشت که زنان در خطر زیادی قرار دارند زیرا تجمع سلولی HIV در اسپرم مرد بسیار بیشتر از ترشحات زنانگی است و بزرگی سطح دهانه رحم و همچنین ماندن اسپرم در آن برای مدت طولانی راهی برای فرار از این بیماری مرگبار باقی نمیگذارد. البته این مبحث در مورد راههای ورودی چون دهان ومقعد نیز صادق است حال چه زن باشد و چه مرد.
HIV گاه برای مدتی طولانی نهفته میماند و فقط میتوان از طریق انجام یک آزمایش ویژه از وجود آن مطلع شد. اما پس از گذراندن یک تست ایدز فرد درمقابل ویروس ایمن نمیشود زیرا دربرخی موارد تشخیص وجود HIV درارگانیسم فرد به سرعت صورت نمیگیردو نیاز به مدت زمان طولانی است تا از وجود آن مطمئن شد.
ایمن سازی شخص فقط از طریق رفتاری مسئولانه و انسانی امکان پذیر است. به همین دلیل در هیچ شرایطی و به هیچوجه نباید به یک رابطه جنسی که خطر انتقال ویروس ایدز را به همراه داشته باشد تن داد.

پیشگیری از آلودگی جنسی

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از افراد مبتلا به HIV از طریق رابطه جنسی آلوده میگردند اهمیت سخن گفتن راجع به آنرا دوچندان میکند. اپیدمی گسترده ایدز دیگر جایی برای مقایسه بین افراد اجتماع را نمیگذارد، زیرا در حال حاضر زنان و مردانی که رابطه عادی جنسی بایکدیگر دارند و همجنس باز نیستند […]

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از افراد مبتلا به HIV از طریق رابطه جنسی آلوده میگردند اهمیت سخن گفتن راجع به آنرا دوچندان میکند. اپیدمی گسترده ایدز دیگر جایی برای مقایسه بین افراد اجتماع را نمیگذارد، زیرا در حال حاضر زنان و مردانی که رابطه عادی جنسی بایکدیگر دارند و همجنس باز نیستند بدلیل ناآگاهی و یا قصور در رعایت نکات بهداشتی و ایمنی درصد بالایی از مبتلایان به ایدز را تشکیل میدهند. اکنون تنها نکته مهم و اساسی ترین آنست که درمقابل شیوع این ویروس ایستادگی کنیم. تنها راه مبارزه با آن پیشگیری آگاهانه و داشتن حس مسئولیت است.
در برخی موارد اجتناب از ایجاد یک رابطه جنسی مشکل است اما هر فرد جوان باید بداند که برقراری یک رابطه جنسی از هر طریقی که صورت گیرد میتواند خطر ابتلا به HIV و نتیجتا” کشیده شدن به کام مرگ را به همراه داشته باشد، به همین دلیل در صورتیکه رابطه جنسی با شخص ناشناس و یا جدیدی برقرار شود الزامی است که از اولین برخورد حتما” از کاندوم استفاده شود و برای استفاده صحیح از کاندوم باید حتما” با پزشک مشورت کرد زیرا استفاده نادرست از کاندوم میتواند خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
بی احتیاطی و عدم آگاهی از طرز استفاده کاندوم میتواند اشخاصی را که در صدد برقراری رابطه جنسی هستند در معرض آلودگی به ویروس ایدز قراردهد، بنابراین استفاده از کاندوم بهنگام نزدیکی جنسی با یک فرد ناشناس الزامی و اساسی است. استفاده از کاندوم نه تنها فرد را در مقابل ایدز بلکه در مقابل دیگر بیماریهای
مقاربتی و یا حاملگیهای ناخواسته ایمن میسازد. درقبل اشاره شد که مناطقی از بدن ما هستند که فاقد پوست حفاظتی بوده و در مقابل عوامل بیرونی مقاومت بسیار کمی دارند این نواحی عبارتند از دهان ، آلت تناسلی زن و مرد و مقعد. دراغلب مواردی که نزدیکی جنسی صورت میگیرد خراشهایی هرچند کوچک و غیر قابل رویت در این نواحی پدید میایند که میتوانند دریچه هایی گشوده بر روی ایدز باشند.
همیشه باید ازخود پرسید که آیا چند لحظه لذت جنسی بدون رعایت اصول بهداشتی و ایمنی ارزش به خطر انداختن سلامتی و زندگی را دارد؟ رفتار غیرمسئولانه میتواند نه تنها زندگی شخص غیرمسئول را به خطر بیاندازد بلکه میتواند پلی باشد برای انتقال ویروسی مرگبار.
” هیچ خطری اشخاص وفادار به شریک زندگی را تهدید نمیکند.”
هرشخصی در صورتی که یک رابطه جنسی با فردی ثالث ایجاد نماید و آنرا به شریک زندگیش اطلاع ندهد و مانند گذشته بدون استفاده از کاندوم با او نزدیکی کند شریک زندگی خود را در معرض خطری واقعی قرار خواهد داد. ممکن است اینگونه افراد از عکس العمل شدید شریک زندگی خود در هراس باشند اما باید توجه داشت که حتی اگر درمیان گذاردن صریح چنین موضوعی آسان نباشد و حتی اگر منجر به بحران در روابط زوج شود باید آنرا به انجام رساند. در صورت اضطراب بیش از حد بهتر است که از یک مشاور خانواده برای مطرح کردن موقعیت ایجاد شده کمک گرفت.
اگر فردی از عدم وفاداری شریک زندگیش مطلع باشد باید موضوع را صراحتا” به او بگوید و در مورد تصمیماتش راجع به مراقبتها و محافظت از خود در مقابل خطرات آلودگی به HIV با اوسخن بگوید. این حق انسانی هرفرد است که از زندگی و سلامتی که به اواعطا شده حداکثر مراقبت را بنماید. باید به این نکته توجه داشت که زنان در خطر زیادی قرار دارند زیرا تجمع سلولی HIV در اسپرم مرد بسیار بیشتر از ترشحات زنانگی است و بزرگی سطح دهانه رحم و همچنین ماندن اسپرم در آن برای مدت طولانی راهی برای فرار از این بیماری مرگبار باقی نمیگذارد. البته این مبحث در مورد راههای ورودی چون دهان ومقعد نیز صادق است حال چه زن باشد و چه مرد.
HIV گاه برای مدتی طولانی نهفته میماند و فقط میتوان از طریق انجام یک آزمایش ویژه از وجود آن مطلع شد. اما پس از گذراندن یک تست ایدز فرد درمقابل ویروس ایمن نمیشود زیرا دربرخی موارد تشخیص وجود HIV درارگانیسم فرد به سرعت صورت نمیگیردو نیاز به مدت زمان طولانی است تا از وجود آن مطمئن شد.
ایمن سازی شخص فقط از طریق رفتاری مسئولانه و انسانی امکان پذیر است. به همین دلیل در هیچ شرایطی و به هیچوجه نباید به یک رابطه جنسی که خطر انتقال ویروس ایدز را به همراه داشته باشد تن داد.

http://www.aidsinfo.mihanblog.com

پیشگیری از آلودگی جنسی

[ad_2]

لینک منبع

سیستم دفاعی

[ad_1]

اغلب بیماریهایی که ما بدان مبتلا میشویم بیماریهای عفونی هستند. در صورت بروز علائم بیماری می فهمیم که مهاجم به سلول حمله کرده آنرا تضعیف نموده و درانتها منجر به مرگ سلول گشته است. برخی ازاین مهاجمان باکتریها هستند که موجب بیماریهایی چون سل و تیفوئید میگردند، برخی دیگر از این مهاجمان ویروسها هستند که […]

اغلب بیماریهایی که ما بدان مبتلا میشویم بیماریهای عفونی هستند. در صورت بروز علائم بیماری می فهمیم که مهاجم به سلول حمله کرده آنرا تضعیف نموده و درانتها منجر به مرگ سلول گشته است. برخی ازاین مهاجمان باکتریها هستند که موجب بیماریهایی چون سل و تیفوئید میگردند، برخی دیگر از این مهاجمان ویروسها هستند که بیماریهایی چون گریپ و یا ایدز راموجب میشوند و برخی دیگرمهاجمانی چون قارچها هستند که بیماریها همچون میکوز (قارچ ) را باعث میگردند. برخی از بیماریها نیز در اثر نفوذ میکروبها و انگلها به درون ارگانیسم پدید میایند. اما منشا هرکدام از این بیماریها هرچه که باشد سیستم دفاعی ما درمقابل آن بپاخاسته و به مقاومت با دشمن میپردازد . معمولا” سیستم دفاعی ازگلبولهای سفید تشکیل میشوند که درخون و سیستم لنفاوی ما درجریان هستند وازتقسیم سلولهای ریشه ای درمغز استخوان پدید میایند. گلبولهای سفید درهرلحظه و هر نقطه ازجسم ما آماده حمله و ازکار انداختن مهاجمین هستند. این سلولها بنام ایمن سازان یا مدافعان سیستم دفاعی مشهورند و دارای ساختارهایی گوناگون و پیچیده میباشند.
سیستم دفاعی یا ایمن سازنده ارگانیسم انسان دارای دو عملکرد عمده است: اول دفاع طبیعی، سپس دفاع ویژه.
دفاع طبیعی خصوصا” به نابودی سلولهای سرطانی میپردازد. این کار بوسیله لنفوسیتهای قاتل یا ماکروفاژها صورت میگیرد. لنفوسیتها سلولهای اصلی در سیستم دفاعی ارگانیسم ما محسوب میشوند. چندین نوع لنفوسیت وجود دارد که دارای ماموریتهای گوناگون هستند، اما همیشه و هرجا که باشند به دفاع از جسم ما درمقابل عوامل بیماری زا میپردازند. لنفوسیتهای قاتل 3 تا5 درصد از لنفوسیتهای خونی ماراتشکیل میدهند و به محض پیدایش یک سلول سرطانی بی وقفه در جسم ما پدید میایند تا برای نابودی آنها اقدام نمایند. البته لنفوسیتهای قاتل و ماکروفاژها به هنگامیکه تعداد سلولهای سرطانی بیش از حد نبوده باشد و ارگانیسم در مقابل آنها هوشیارانه عمل کرده باشد میتوانند به موفقیت کامل دست یابند.
دفاع ویژه دارای پیچیدگی عملکرد است. در این نوع دفاع هدف نه تنها از بین بردن مهاجم است بلکه مرحله به مرحله تمامی سیستم دفاعی ارگانیسم برای مقابله با مهاجم متشکل و آماده میگردد. صحنه مبارزه همیشه بدین ترتیب است : به محض ورود مهاجم به درون ارگانیسم که از طریق راههای تنفسی، پوست و مخاطها صورت میگیرد سلولهای دفاعی و ماکروفاژها سریعا” از خود عکس العمل نشان داده به مهاجم هجوم برده آنرا درخود احاطه کرده و هضم مینماید. اما کار دفاع به این مرحله ختم نمیشود، درصورتیکه مهاجم یک ویروس بوده باشد احتمالا” توانسته به درون سلول نفوذ نماید و بدلیل خاصیت انگلی خود کار تکثیر راآغاز کرده باشد. وقتی یک سلول بلعنده میکروارگانیسم (ماکروفاژ) یک مهاجم را احاطه کرده باشد درسطح مهاجم آنتی ژنهایی ترشح میگردند، بدین ترتیب آنتی ژنهای ترشح شده بر سطح ماکروفاژها میتواند نشانگر وجود یک جسم خارجی باشد
و بوسیله دیگر سلولهای سیستم دفاعی شناسایی گردد . شناسایی ویروسهایی که به درون ماکروفاژها کشیده شده اند بوسیله گروه مشخصی از لنفوسیتها صورت میگیرد که بنامهای لنفوسیتهای کمکی یا T4 مشهورند.
توضیحاتی که درمورد مکانیسم سلولی به شما عرضه میگردد ساده ترین شکل برای نمایش عکس العمل سیستم دفاعی ما در مقابل ویروس است، درمورد شناخت بهتر عملکرد HIV به ادامه مطلب توجه کنید.
سلولهای T4 پس از تشکیل در تیموس که غده ای واقع در گردن است باقی میمانند، به همین دلیل اختصار کلمه T رابر آن نهاده اند.این سلولها (T4) از بدو دوران جنینی در تیموس استقرار می یابند، ماموریت آنها تشخیص تفاوت بین پروتئینهای ارگانیسم انسان و پروتئینهای مهاجمین است. لنفوسیت T4 به محض شناسایی آنتی بادیهای مهاجم فعال شده و به تقسیم خود میپردازند، آنها مولکولهایی از خود صادر می نمایند که پیام رسانان اولیه بشمار میروند. این پیام رسانان به تمام ارگانیسم ارسال میشوند تا دیگر سلولهای دفاعی و کل ارگانیسم را از وجود یک جسم مهاجم و خطر احتمالی انتشار آن آگاه ساخته و هشدار دهند. این پیام دهندگان شیمیایی فرستاده شده بوسیله لنفوسیت T4 به ” سیتوکین” ها شهرت دارند. درخصوص ایدز از سیتوکینی بنام اینترلوکین 2 زیاد سخن بمیان میاید. اینترلوکین 2 وظیفه آگاه ساختن لنفوسیتهای T8 را به عهده دارند که آنهانیز به نوبه خود وظیفه مشخصی را عهده دار هستند. سلولهای T8 به محض آگاهی از وجود آنتی ژنهای مهاجم ترشح شده به سطح ماکروفاژها مبدل به سلولهای قاتل میگردند که ماموریتشان نابودسازی سلولهایی است که بوسیله ویروسها تسخیر شده اند، زیرا از این پس سلولهای آلوده نیز یک جسم خارجی محسوب گشته و بیگانه هستند.

دفاع ویژه سیستم دفاعی ما بعلاوه این عکس العملهای سلولی شیوه ای دیگری را نیز برای مبارزه در مقابل مهاجم در پیش میگیرد که به آن عکس العمل هومورال گفته میشود. بدین معنا که جسم بدون استفاده ازکمکهای جانبی خارج از بدن (همچون داروها) آغاز به ترشحات هورمونی مینمایند که بصورت یک سری

عکس العملهای شیمیایی درونی ظاهر میشوند. در این شیوه نیز لنفوسیتها کارساز هستند بویژه لنفوسیتهای B . هنگامیکه لنفوسیتهای B پیام را از T4 دریافت مینمایند خود را مبدل به یک دستگاه شیمیایی فعال نموده و مولکولهایی تولید مینمایند که به آنتی بادیها مشهورند. آنتی بادیها خود را با آنتی ژنهای مهاجم ترکیب نموده و از درون آنها را خنثی مینمایند. بدین ترتیب عملکرد شوم مهاجم از بین میرود.

بدین ترتیب دیدیم که سیستم دفاعی ما درسه مرحله پاکسازی بزرگی را به انجام میرساند: مهاجم بوسیله لنفوسیتهای قاتل و یا ماکروفاژها بلعیده شده و هضم میگردند، سلولهای آلوده به ویروس بوسیله سلولهای T8 نابود میگردند تا از انتشار ویروس جلوگیری شود، آنتی ژنهای مهاجم بوسیله آنتی بادیهای ترشح شده از لنفوسیتهای B خنثی گشته وازبین میروند. در صورت موفقیت سیستم دفاعی مبارزه به پیروزی می انجامد و شخص مبتلا از بیماری رهایی می یابد. متاسفانه جریان همیشه به این شکل پایان نمی یابد به خصوص اگر مهاجم ویروس ایدز یا همان HIV باشد.

سیستم دفاعی

[ad_2]

لینک منبع

مراحل بیماری ایدز

[ad_1]

به محض آگاهی از وجود ویروس در جسم یک فرد، پزشکان سیستم دفاعی اوراتحت نظر قرارمیدهند. هرچقدر سلولهای دفاعی ما بیشتر باشد جسم قابلیت دفاعی بهتری از خود نشان میدهد. تشخیص پزشکی صحیح و موقعیت بیمار فقط از طریق شمارش لنفوسیتهای CD4 و تعداد آنتی ژنهای ویروس جاری شده در خون امکان پذیر است. درحالت […]

به محض آگاهی از وجود ویروس در جسم یک فرد، پزشکان سیستم دفاعی اوراتحت نظر قرارمیدهند. هرچقدر سلولهای دفاعی ما بیشتر باشد جسم قابلیت دفاعی بهتری از خود نشان میدهد. تشخیص پزشکی صحیح و موقعیت بیمار فقط از طریق شمارش لنفوسیتهای CD4 و تعداد آنتی ژنهای ویروس جاری شده در خون امکان پذیر است. درحالت سروپوزیتیویته یعنی ناقل HIV بودن باید آزمایشهای پی در پی بر روی بیمار انجام شود تا تعداد لنفوسیتهای CD4 کاملا”تحت کنترل باشند. اگر تعدا لنفوسیتها رضایت بخش باشند یعنی اینکه ویروس ایدز پیشرفت نداشته است. در این هنگام پزشکان و اطرافیان فرد آلوده به HIV نبایست بیماری او را پنهان سازند زیرا نه تنها فرد باید آگاهانه با بیماری خود مبارزه نماید بلکه اطلاع یافتن او از آلودگیش سبب میشود تا جوانب بهداشتی لازم را نسبت به دیگران رعایت نماید.

فرد آلوده به HIV چندین دوره را طی مینماید. اولین دوره از بدو ورود ویروس HIV به اندامهای شخص آغاز میشود که به آن مرحله سروپوزیتیویته گفته میشود. این دوره میتواند بسیار کوتاه و یا طولانی باشد و سپس مرحله بیماری که به آن ایدز گفته میشود یعنی مرحله نهایی فرا میرسد.

مراحل بیماری ایدز

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع

مراقبت ویژه از بیماران

[ad_1]

رعایت اصول بهداشتی درطول زندگی ما را درمقابل انواع بیماریها محافظت مینماید. در صورت ابتلا به یک بیماری نیز رعایت برخی از اصول بهداشتی و بکارگیری مراقبتهایی ویژه از نکات اساسی بشمار میروند. درمورد مراقبت از بیماران ایدز نکاتی وجود دارند که شاید در بسیاری از بیماریها به چشم نخورند. بیماران ایدز بدلیل فقدان سیستم […]

رعایت اصول بهداشتی درطول زندگی ما را درمقابل انواع بیماریها محافظت مینماید. در صورت ابتلا به یک بیماری نیز رعایت برخی از اصول بهداشتی و بکارگیری مراقبتهایی ویژه از نکات اساسی بشمار میروند. درمورد مراقبت از بیماران ایدز نکاتی وجود دارند که شاید در بسیاری از بیماریها به چشم نخورند. بیماران ایدز بدلیل فقدان سیستم دفاعی و ضعف شدید درمقابل بیماریهای فرصت طلب باید در محیطی عاری از هر گونه عوامل بیماری زا قرارگیرند . علاوه بر بیماریهایی همچون سرطانها که میتوانند از درون به رشد بپردازند بیماریهایی نیز وجود دارند که در حالت عادی پیش وپا افتاده و براحتی قابل علاج بوده اما درجسم یک فرد مبتلا به ایدز عاملی هلاک کننده محسوب میشوند.
درخصوص بیماری ایدز هیچ نوع رژیم غذایی خاصی وجود ندارد. مصرف هر نوع خوراکی مجاز است اما به بیماران توصیه میگردد که از مواد غذایی مناسب بطور صحیح و مناسب تغذیه نمایند زیرا یک تغذیه خوب و مقوی توان مبارزه ارگانیسم را درمقابل بیماریها افزایش میدهد.
استعمال دخانیات و مصرف نوشیدنیهای الکلی در حالت عادی نیز جسم انسان را تضعیف می نماید از این رو به بیماران آلوده به HIV جدا” توصیه میشود که از مصرف آنها بطور جدی اجتناب ورزند. در صورت اعتیاد به سیگار میبایست تعداد آنرا به حداقل رسانده و از مصرف پنج نخ سیگار در روز تجاوز نشود.
بیماریهای بسیاری وجود دارند که یکی از دیگری مهلک تر بوده و اغلب مسری میباشند، مانند بیماری ابولا که کوچکترین تماس با بیمار میتواند فرد سالم را آلوده کرده و به سرعت به کام مرگ بکشاند. بیماری ایدز خوشبختانه یک بیماری مسری نیست بلکه منتقل شونده است که در صورت پیشگیریهای لازم میتوان در مقابل آن ایمن ماند. اما در هر صورت هر نوع بیماری به نوبه خود کمابیش وحشت را بر می انگیزد. هر فردی به هنگام بیماری تضعیف گشته و کم طاقت میشود، اضطراب و نگرانی یک عکس العمل کاملا” انسانی است ، وظیفه پزشک ، افراد خانواده و دوستان جلب اعتماد و اطمینان خاطر بیمار است تا او را در مبارزه اش بر علیه بیماری و مرگ پرتوان سازد.

مراقبت ویژه از بیماران

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع

مرحله نهائی بیماری

[ad_1]

به هنگامیکه فرد آلوده به HIV به مرحله نهایی یعنی بیماری ایدز برسد آن هنگامیست که تعداد سلولهای دفاعی اوکاهش یافته است تا جایی که ارگانیسم فرد توانایی مبارزه با عوامل بیماری زا را نداشته باشد. از این پس عفونتهای فرصت طلب رشد یافته که میتوانند موجب دردهای جانکاهی باشند. اغلب این دردها در قسمت […]

به هنگامیکه فرد آلوده به HIV به مرحله نهایی یعنی بیماری ایدز برسد آن هنگامیست که تعداد سلولهای دفاعی اوکاهش یافته است تا جایی که ارگانیسم فرد توانایی مبارزه با عوامل بیماری زا را نداشته باشد. از این پس عفونتهای فرصت طلب رشد یافته که میتوانند موجب دردهای جانکاهی باشند. اغلب این دردها در قسمت گلو،ریه و شکم پدید میایند.
درواقع این بیمارها و عفونتهای فرصت طلب هستند که از فقدان سیستم ارگانیسم سوء استفاده مینمایند تا درجسم فرد مبتلا رشد نموده و به تکثیر خود بپردازند.بیماریهای فرصت طلبی که در زیر بدان اشاره خواهد شد از جمله مهمترین و رایجترین آنها هستند.

پنوموسیستوز : منشع این بیماری نوعی پروتوزوئر است که موجب عفونت شدید ریه ها میگردد. درکشورهای پیشرفته درصد زیادی از افراد مبتلا به ایدز به آن گرفتار میشوند.

توکسوپلاسموس : یکی دیگر ازبیماریهای فرصت طلب میباشد که منشا آن نیز نوعی پروتوزوئر است. این نوع عفونت انگلی در صورت وجود یک سیستم سالم دفاعی هیچ خطر خاصی رابرای شخص ایجاد نمی نماید. درابتدا دارای هیچ نوع علائم کلینیکی نبوده و بطور پنهان به پیشروی میپردازد. از عوارضی که در اثر آبسه در مغز پدید میاید میتوان ناراحتیهای دماغی،اختلال در حافظه و فلج رانام برد، البته میتواند مشکلاتی در قوه باصره و ریه نیز پدید آورد.

سیتو مگولاویروس : از بیماریهای ویروسی است که موجب اختلالات در قوه باصره و جهاز هاضمه میگردد.

کرپتوس پوریدیوزیس : این بیماری رانوعی پروتوزوئر سبب میگردد که منجر به اسهال، مشکلات صفراوی ، پانکراس و تنفسی میگردد .

کاپوزیس : به این بیماری کاپوزیس سارکوم نیز گفته میشود. در بین این بیماران بسیار متداول بوده و نوعی سرطان پوست است. این بیماری میتواند لوزتین، جهاز هاضمه، ریه ها ، کبدها و حتی قلب را مورد حمله قرار میدهد.

لنفومهای بدوی مغز : نوعی تومور مغزی است که میتواند منجر به اختلالات در حافظه گردد. علائم کلینیکی این نوع بیماری بسیار به توکسوپلاسموس شبیه بوده که نتیجتا” تشخیص این دونوع بیماری از هم دارای اهمیت زیادی است. اهمیت تمایز این دو نوع بیماری از هم تفاوت در شیوه مداوای آنهاست.

سرطان دهانه رحم : درنزد زنان مبتلا به ویروس ایدز سرطان دهانه رحم از شایعترین بیماریهای فرصت طلب شمرده میشود.

لنفومهای بدخیم : LNH معمولا” در خارج لوزتین جای گیری مینمایند اما در اثر وجود آنها لوزه ها نیز مورد تهاجم قرار میگیرند.

عدم وجود سیستم دفاعی که با از بین رفتن سلولهای دفاعی پدیدار میگردند دریچه ای گشوده به سوی هرنوع ویروس دیگر، هر نوع سرطان ، میکروب، قارچ و انگل است. این موجودات ریز بیماری زا بدون هیچ مانعی به ارگانیسم فرد آلوده به HIV هجوم میبرند و از ضعف آن جهت پرورش وپردازش خود استفاده میکنند، گاه نیز بیماریهایی پیش و پا افتاده همچون سرماخوردگی فرد مبتلا به ایدز را درمعرض خطر نابودی قرار میدهد

[ad_2]

لینک منبع

چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟

[ad_1]

از هر گونه اعتیاد بویژه اعتیاد تزریقی بپرهیزید. هرگز از سرنگ و سوزن مشترک استفاده نکنید. از تماسهای جنسی خارج از چارچوب خانواده بپرهیزید. استفاده از کاندوم تا حد زیادی از انتقال آلودگی پیشگیری می کند. از وسایل تیز و برنه مانند تیغ ،سوزن خالکوبی (تاتو) و مسواک و … بصورت مشترک استفاده نکنید.

از هر گونه اعتیاد بویژه اعتیاد تزریقی بپرهیزید.

هرگز از سرنگ و سوزن مشترک استفاده نکنید.

از تماسهای جنسی خارج از چارچوب خانواده بپرهیزید.

استفاده از کاندوم تا حد زیادی از انتقال آلودگی پیشگیری می کند.

از وسایل تیز و برنه مانند تیغ ،سوزن خالکوبی (تاتو) و مسواک و … بصورت مشترک استفاده نکنید.

چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع

مشکلات مداوای ایدز

[ad_1]

ما انسانها در طول حیات بوسیله موجودات ریزی همچون انگلها، باکتریها، میکروبها، ویروسها و غیره مورد تهاجم قرارگرفته و بیمار میشویم. مهمترین این بیماریها در اثر نفوذ میکروبها و ویروسها به ارگانیسم ما بوجودمیایند . ویروسها و میکروبها هردو موجودات بسیار ریزی هستند، تنها تشابه بین میکروبها و ویروسها غیر قابل رویت بودن آنها با […]

ما انسانها در طول حیات بوسیله موجودات ریزی همچون انگلها، باکتریها، میکروبها، ویروسها و غیره مورد تهاجم قرارگرفته و بیمار میشویم. مهمترین این بیماریها در اثر نفوذ میکروبها و ویروسها به ارگانیسم ما بوجودمیایند . ویروسها و میکروبها هردو موجودات بسیار ریزی هستند، تنها تشابه بین میکروبها و ویروسها غیر قابل رویت بودن آنها با چشمان غیرمسلح است. اما ویروس هزاران بارکوچکتر از میکروب است وفرق اساسی آنها نحوه زندگانیشان است. میکروبها با وجود شباهتهایی که از لحاظ کارکرد و ساختار با سلولها دارند خارج از آنها زندگی میکنند، میکروبها مستقل بوده و برای شبیه سازی خود به دودسته تقسیم میشوند. اما بالعکس ویروسها فقط درون سلول زندگی میکنند و انگل محسوب میشوند. ویروس سلول را مورد تهاجم قرار میدهد آنرا اشغال مینماید و سپس از تمامی سیستمهای یک سلول برای شبیه سازی خود استفاده مینماید. در نتیجه باید گفت که ویروس خود را به سلول تحمیل نموده و باعث میگردد که سلول فعالیت عادی خود را ازدست داده و به دستگاهی برای شبیه سازی ویروس مبدل شود. به هنگامیکه سلول آلوده تعداد زیادی ویروس ازروی مدل اولیه ساخت آنها را رها میسازد، بدین ترتیب ویروس وارد جریان خون گشته و منتشر میگردد و با نفوذ به سلولهای دیگر آنها رانیز آلوده مینماید.
باید به خاطر داشت که میکروب خارج از سلول زندگی میکند اما ویروس برای زندگی نیاز به نفوذ به درون سلول دارد. میتوان میکروبها را با آنتی بیوتیک از بین برد اما در مورد ویروس اینطور نیست. هنوز دارویی که قادر باشد ویروسها را از بین ببرد کشف نشده است. تنها راه مبارزه با ویروس واکسیناسیون است. از بدو پیدایش واکسیناسون بشر توانسته با شیوع بسیاری از بیماریهای ویروسی مبارزه کند و برخی از آنهار را ریشه کن نماید. اما گاه برای یافتن یک واکسن به دهها سال کاربی وقفه نیازبوده است، همچنان که دانشمندان امروزه جهت یافتن واکسنی بر علیه ویروس ایدز (HIV) که دارای تنوع بسیار است حداکثر تلاش خود را مینمایند.
تا به اینجا دیدیم که جسم هرفرد دارای سیستم دفاعی میباشد و بوسیله آن در مقابل عوامل بیماری زا بشدت مبارزه میکند اما متاسفانه HIV دقیقا” و عملا” به سلولهای دفاعی حمله برده ، فعالیت عادی آنها را تغییر داده و به نفع خود از آنها سود میبرد تا جایی که سلولهای دفاعی یکایک به تسخیر ویروس در میایند. از آن پس جسم فاقد سیستم دفاعی است و به هدفی مناسب برای بیماریهای دیگر تبدیل میشود. به این نوع بیماریهایی که ارگانیسم فاقد دفاع را مورد حمله قرار میدهند “بیماریهای فرصت طلب” گفته میشود. بیمار مبتلا به ویروس ایدز بوسیله بیماریهای متنوع فرصت طلب به کام مرگ کشیده میشوند.

مشکلات مداوای ایدز

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع

موانع پیشگیری از انتشار

[ad_1]

نا آگاهی و عدم شناخت صحیح بیماری و همچنین عدم آگاهی نسبت به طرق پیشگیری از موانعی میباشند که در مقابله و مبارزه بر علیه اپیدمی ایدز وجود دارند. براساس آخرین آمار بیش ازهفتاد درصد از بیماران ایدز در قاره افریقا هستند ، یعنی کشورهایی که در صدآگاهی در مورد بیماری کم است و داروهای […]

نا آگاهی و عدم شناخت صحیح بیماری و همچنین عدم آگاهی نسبت به طرق پیشگیری از موانعی میباشند که در مقابله و مبارزه بر علیه اپیدمی ایدز وجود دارند. براساس آخرین آمار بیش ازهفتاد درصد از بیماران ایدز در قاره افریقا هستند ، یعنی کشورهایی که در صدآگاهی در مورد بیماری کم است و داروهای مورد نیاز در دسترس همگان نیست و پیشگیریهای لازم بطور جدی در ذهن اغلب مردم نقش نبسته است. قیمت داروهای ایدز بسیار گران است و در بسیاری از کشورها بوسیله بیمه همگانی پرداخت نمیشود، همین امر سبب میگردد که عمر بیماران ایدز در این مناطق بسیار کوتاه باشد و مرگ آنها بسیار دردناک. براساس گزارش صلیب سرخ جهانی در سطح جهان نزدیک به هشتصد میلیارد دلار جهت تسلیحات و مخارج نظامی در سال صرف میگردد در صورتیکه رقم پرداخت شده جهت کاوشها و تحقیقات بر روی بیماریهای عفونی همچون سل ،… و ایدز فقط پانزده میلیارد دلار است. امید است که تمام کشورهای جهان در آگاه سازی عمومی تلاش نموده و با همکاری سازمان بهداشت جهانی در پیشگیری از این اپیدمی جدیت نمایند. جوانان نبایست که فراموش کنند که بیشترین درصد آلودگی به این این ویروس از طریق روابط جنسی صورت میگیرد و استفاده از کاندوم به هنگام ایجاد چنین روابطی الزامی و اساسی است. البته ساده ترین راه پیشگیری وفاداری دو جانبه زوجین است که بزرگترین سد و مانع ورود HIV محسوب میگردد.

موانع پیشگیری از انتشار

برچسب ها:

[ad_2]

لینک منبع